Startuje 1. fond reverzních hypoték SICAV. Investiční fond, který tu chyběl.

10.09.2020

Na trh fondů kvalifikovaných investorů vstupuje nový hráč. Investory osloví unikátním konceptem a poměrem mezi výnosem a zajištěním.

Praha 9. 9. 2020
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. (Fond), představuje svoji odpovědnou investici do reverzních hypoték. Svým investičním přístupem osloví kvalifikované investory, kteří hledají produkt pro diverzifikaci svého portfolia a kteří zvažují dlouhodobou investici s cíleným výnosem kolem 5 % p.a.

Fond vznikl ve spolupráci se společností FINEMO.CZ SE, za účelem financování reverzních hypoték v České republice. Právě společnost FINEMO.CZ před pěti lety jako první představila v ČR nový produkt – reverzní hypotéku pod obchodním názvem Renta z nemovitosti.

Fond pohání jedničku na trhu reverzních hypoték

V dubnu 2018 FINEMO.CZ získala od České národní banky licenci pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Je tak první licencovanou společností v ČR, která se věnuje výhradně poskytování reverzních hypoték. Od svého vzniku FINEMO.CZ posiluje svoje postavení jedničky na trhu s reverzními hypotékami v ČR a v současné době vlastní několika set milionové portfolio zajištěných úvěrů – zpětných hypoték, které jsou vždy zajištěny zástavním právem k rezidenční nemovitosti na území ČR, a je pro ně typické nízké LTV (v průměru ca 30 % v době uzavření smlouvy).

Cílem 1. fondu reverzních hypoték je investovat právě do takovýchto zajištěných úvěrů. Konstrukce zajištění je dle mého názoru principiálně obdobná jako u hypotečních zástavních listů, ty ale nejsou běžným investorům dostupné,” říká jeden ze zakladatelů Fondu, Marek Rokoský a pokračuje: “Věříme, že Fond bude pro investory zajímavý zejména unikátním poměrem mezi cíleným výnosem ve výši 5 % p.a. a právě kvalitním zajištěním investice.

Správce AVANT investiční společnost, depozitář Komerční banka

Fond je spravován leaderem na trhu fondů kvalifikovaných investorů, společností AVANT investiční společnost, a.s., depozitářem Fondu je pak Komerční banka, a.s., která také průběžně kontroluje nakládání s majetkem Fondu. Fond cílí na kvalifikované investory a v ČR je skutečně prvním fondem, který do takovéhoto podkladového aktiva investuje.

Hlavní výhody pro investory

Investorům 1. fond reverzních hypoték přináší dvě hlavní výhody: 1. zajištění umisťovaných prostředků z Fondu formou zástavy na portfoliu pohledávek – se zástavou rezidenčními nemovitostmi; 2. nízkou korelaci s vývojem na kapitálových trzích a tudíž schopnost ochránit investice akcionářů o inflační znehodnocení. Proto má Fond jako další cíl dosahovat výnos cca 3% p.a. nad inflací.“ Vysvětluje přednosti nového Fondu Jiří Vránek.

Cílený výnos pro investory ve výši cca 5% ročně

V předpokládaném scénáři Fond ponese zhodnocení na cílené úrovni 5 % p. a. a více. Tomu také odpovídá nastavení a konstrukce rozdělování výnosu.
Pro první investory, kteří do Fondu zainvestují během tohoto roku je navíc připravena investiční třída investičních akcií Fondu s minimálním výnosem na úrovni 3 % p. a – tento výnos je kryt formou redistribuce fondového kapitálu Fondu od držitelů výkonnostních investičních akcií Fondu ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií Fondu, a to až do výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií Fondu. Ten činí při spuštění Fondu 20 milionů Kč.

Takový fond v ČR dosud chyběl

Vývoj hodnoty Fondu není přímo závislý na vývoji hodnoty cen nemovitostí a ani krátkodobý propad cen nemovitostí o 10-20 % nemusí mít na hodnotu investice vliv.

Dlouhodobým cílem Fondu je ochrana investovaných zdrojů akcionářů Fondu proti inflaci a dodatečný výnos odpovídající rizikovosti investice. Smlouvy mezi Fondem a FINEMO.CZ na úvěrování reverzních hypoték jsou opatřeny inflační doložkou. Při růstu úrokových sazeb rostou výnosy z reverzních hypoték, a tím může růst i výnos pro investory Fondu. Jsme přesvědčeni, že i díky této konstrukci je Fond schopen zajistit dlouhodobý a stabilní výnos nad inflací. Takovýto fond na trhu chybí a je vhodný pro řadu konzervativních investorů,” uzavírá Pavel Jíša, který se na založení fondu podílel.

Více informací:
Ing. Pavel Jíša, kontaktní osoba
Tel. 728 943 207
E-mail: jisa@finemo.cz
www.fondreverznichhypotek.cz

a) Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

b) Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

c) Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.