Tisková zpráva: Mýty a fakta o zpětné hypotéce

12.11.2015

Senior Man Standing Outside Pretty CottagePraha 12. 11. 2015 Zpětná doživotní hypotéka, kterou v Česku od září nabízí společnost FINEMO.CZ pod názvem Renta z nemovitosti, vyvolává zájem, emoce, otázky, ale také nedorozumění. Jaké jsou tedy hlavní mýty, které o tomto novém finančním produktu pro seniory kolují, a jaká fakta, která stojí zato zdůraznit?

Mýtus první: V případě zpětné hypotéky senior svoji nemovitost musí odprodat.

Fakt: Není tomu tak. Model zpětné hypotéky od společnosti FINEMO.CZ funguje na principu úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. To znamená, že nemovitost je po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví původního majitele. Tento „úvěrový” model je ve světě daleko běžnější a oblíbenější než druhý známý model zpětné hypotéky, který je „prodejní” a kde tedy k prodeji nemovitosti opravdu dochází. Tento „prodejní” model ale v Česku aktuálně žádná společnost nenabízí.

Mýtus druhý: Renta z nemovitosti je zbytečná. Daleko výhodnější je pro seniory nemovitost prodat. Prodejem získají mnohem víc peněz.

Fakt: Produkt Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ je v Česku svého druhu zcela nový finanční produkt, který má za cíl českým penzistům nabídnout novou variantu řešení jejich složité finanční situace, která na trhu dosud neexistovala.

„Naše Renta z nemovitosti určitě není pro každého – pro někoho může být zajímavější vlastní dům či byt prodat a získat tak větší obnos peněz, a pak se odstěhovat do menšího, do nájmu nebo do seniorské rezidence. Pak je jistě řada seniorů, kteří mají dostatek úspor nebo kterým finančně mohou pomoci příbuzní. Takovým penzistům naši Rentu z nemovitosti nedoporučujeme,” říká Jiří Vránek, jednatel společnosti Finemo.cz a dodává: „Chceme, aby naši klienti byli poučení, snažíme se je otevřeně informovat, radíme jim, aby svůj záměr probrali i se svými dětmi nebo příbuznými, neboť to budou právě příbuzní našich klientů, kdo se splacením úvěru – Renty z nemovitosti – po úmrtí klienta budou zabývat.”

A pro koho je tedy Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ určena především? „Produkt je určen penzistům, kteří chtějí důstojně dožít ve své oblíbené nemovitosti, kterou vlastní, jsou majetkově bohatí, ale finančně chudí a nemají příbuzné, kteří by jim finančně vypomohli. Jedná se tedy o seniory, kterým nízký příjem z důchodu na spokojený život nestačí, ale rozhodně se nechtějí stěhovat”. Upřesňuje jednatel společnosti FINEMO.CZ Marek Rokoský.

Mýtus třetí: V případě krachu společnosti poskytující zpětnou hypotéku přijde senior o všechno – o nemovitost i o rentu.

Fakt: Není tomu tak. I kdyby společnost FINEMO.CZ zkrachovala, tak klienti o svou nemovitost určitě nepřijdou. Budou nadále vlastníky nemovitosti a to až do konce života. Došlo by pouze k tomu, že by úvěrové smlouvy byly převedeny na nové majitele společnosti FINEMO.CZ nebo nové majitele smluv s klienty. Na naše klienty by tato změna neměla vliv. Noví majitelé by byli nadále zavázáni smlouvou, a proto by se na podmínkách smlouvy nic nezměnilo. Takže nadále by klienti mohli počítat s tím, že dožijí ve své nemovitosti a teprve poté by se úvěr splácel zpět. Noví majitelé by rovněž museli i nadále vyplácet rentu, pokud ještě nebyla plně vyplacena.

Mýtus čtvrtý: Smlouva o zpětné hypotéce bude v budoucnu velmi těžko vypověditelná.

Fakt:  Pro tuto obavu není důvod. Klientům umožňujeme úvěr kdykoli splatit a tím Rentu z nemovitosti ukončit.  Takto nám to nařizuje i Zákon o spotřebitelském úvěru. V takovém případě si účtujeme poplatek ve výši 0,5% z celkové dlužné částky.

Mýtus pátý: Za svoji nemovitost bych měl dostat přes 70% z hodnoty nemovitosti, jinak je to velmi nevýhodný produkt.

Fakt: Klienti mohou očekávat Rentu z nemovitosti ve výši 10 až 50 procent hodnoty nemovitosti, což je obdobné jako jinde ve světě. Pro vyšší hodnoty by byl produkt pro poskytovatele ztrátový a nemohl by být nabízen. Výši konkrétní Renty z nemovitosti ovlivňují tyto faktory: věk klienta, cena a lukrativnost nemovitosti, úrok z úvěru a částečně i zdravotní stav klienta.

Zároveň je třeba zopakovat, že podpisem smlouvy klient svou nemovitost neprodává. Zůstává majitelem nemovitosti. Patří mu tedy i dodatečný nárůst ceny nemovitosti. Navíc kalkulujeme výši Renty z nemovitosti tak, aby v průměru při neměnné ceně nemovitosti zbylo po splacení úvěru (Renty z nemovitosti) včetně úroků na dědice 15% z ceny nemovitosti.

Do výše úvěru se propisují i rizika, která nese poskytovatel doživotní zpětné hypotéky: jako je např. pokles ceny nemovitosti nebo nadprůměrná délka života klienta. Proto musí být poskytovatel při kalkulování výše úvěru opatrný.

Renta z nemovitosti je produkt, který není vhodný pro každého. Je to však alternativa, která si své klienty najde, jak dokazují i úspěšné příklady ze zahraničí. “Očekáváme, že produkt v příštích letech osloví cca 1 procento české populace seniorů starších 60 let,“ odhaduje Jiří Vránek. Ne každý senior je natolik šťastný, že mu ve stáří s financemi pomohou děti či někdo další z rodiny. Pokud pobírají důchod, který je ale příliš nízký na pokrytí všech běžných či nečekaných výdajů, a potřebují tedy peníze navíc, pak je Renta z nemovitosti jednou z alternativ, kterou se vyplatí zvážit.

FINEMO.CZ je mladá finanční společnost, která svým klientům poskytuje podporu v době finančních potíží. Jako zástavu požaduje nemovitost, která je ve vlastnictví klienta. Na český trh nyní přináší v zahraničí oblíbený produkt zpětné hypotéky, který nabízí pod názvem Renta z nemovitosti. Tento v České republice unikátní finanční produkt je řešením pro seniory, kteří si chtějí vylepšit svůj příjem prostřednictvím svého domu či bytu.

 

Více informací:

Jiří Vránek, jednatel FINEMO.CZ
Tel.: 608 172 992
E-mail: vranek@finemo.cz

Marek Rokoský, jednatel FINEMO.CZ
Tel.: 602 536 717
E-mail: rokosky@finemo.cz

www.rentaznemovitosti.cz