ČNB dává zpětným hypotékám zelenou

02.05.2018

obrazek z letaku duchodci s domem

Po více než ročním licenčním řízení získal licenci České národní banky také poskytovatel Renty z nemovitosti – společnost FINEMO.CZ. 

Společnost FINEMO.CZ je v současné době jediným poskytovatelem zpětné hypotéky pro seniory na trhu v České republice. Licence ČNB a s ní nabytý status „nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru“ představuje významný milník v životě firmy, ale především v další existenci dnes již velmi oblíbeného finančního produktu. Zpětná hypotéka, kterou společnost nabízí pod obchodním názvem Renta z nemovitosti, se tak po úspěšných 3 letech působení na trhu v ČR může nadále rozvíjet.

„Získání licence České národní banky je pro nás velice důležité. Především věříme, že licence přinese naší společnosti a našemu hlavnímu produktu – Rentě z nemovitosti – větší důvěryhodnost a celkově přispěje k lepšímu pochopení tohoto v ČR stále ještě mladého finančního produktu,“ říká Marek Rokoský ze společnosti FINEMO.CZ.

Licenční řízení pro udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru bylo pro žadatele časově velmi náročné. Každá ze 108 společností, která o licenci žádala, musela precizně zdokumentovat své procesy a popsat je ve svých vnitřních předpisech. Šlo například o pravidla komunikace s klienty, pravidla pro vyřizování reklamací a stížností a každá společnost musela splnit i další podmínky, jako např. důvěryhodnost a odbornost vedení a vlastníků společnosti a minimální počáteční kapitál ve výši 20 mil. Kč.

Udělením licencí role České národní banky v dozoru nebankovních společností nekončí. Nyní bude centrální banka dohlížet, aby stanovená a schválená pravidla společnosti, které licenci obdržely, také dodržovaly. Společnosti, jimž byla licence udělena, mají povinnost ČNB každoročně informovat o své činnosti.

„Přísná pravidla pro nás poskytovatele spotřebitelských úvěrů představují samozřejmě práci navíc, ale na druhou stranu tato regulace pomáhá chránit spotřebitele, v našem případě seniory. Nepoctiví poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou z trhu vyloučeni a to je velmi důležité i pro nás, protože právě otázka důvěryhodnosti je v našem oboru jednou z hlavních výzev,“ podotýká Marek Rokoský.

FINEMO.CZ je na trhu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů unikát. Jako jediná společnost poskytuje pouze jeden druh spotřebitelského úvěru, který má za cíl finančně pomoci seniorům, a to zpětnou hypotéku pod obchodním názvem Renta z nemovitosti.

„Renta z nemovitosti je určena pro lidi nad 60 let, kteří vlastní nemovitost, kterou nechtějí prodat, a potřebují řešit svou finanční situaci nebo finanční situaci svých blízkých. Jedná se vlastně o hypotéku, tedy o úvěr zajištěný nemovitostí. Renta z nemovitosti je vyplacena klientovi buď jednorázově, nebo formou pravidelné renty, případně kombinací obou variant. Klient přitom zůstává majitelem svého domu či bytu. Nejde tedy o prodej, na vlastnictví nemovitosti se nic nemění. Úvěr, který klientovi formou Renty z nemovitosti poskytneme, bude splatný až po jeho úmrtí nebo odstěhování, případně kdykoli dle přání klienta,“ vysvětluje fungování finančního produktu Jiří Vránek, předseda představenstva společnosti FINEMO.CZ.

Renta z nemovitosti vychází z myšlenky zpětné neboli reverzní hypotéky pro seniory, která byla před několika desetiletími zavedena v USA a poté i ve Velké Británii a dalších zemích. Původně jako finanční nástroj, který měl umožnit vdově nebo vdovci dožít v domě po smrti partnera i přes výrazný úbytek příjmu z důchodu zesnulého partnera. Produkt umožňuje majiteli nemovitosti proměnit část hodnoty nemovitosti ve finanční hotovost, aniž by přišel o vlastnictví, a navíc půjčené peníze za svého života nemusí splácet.

Více informací:

Jiří Vránek, zakladatel FINEMO.CZ
Tel.: 608 172 992
E-mail: vranek@finemo.cz

Marek Rokoský, zakladatel FINEMO.CZ
Tel.: 602 536 717
E-mail: rokosky@finemo.cz

www.rentaznemovitosti.cz